Brieven bij JAN ANDREAS VERHOEFF, ZEEUWS VERZETSSTRIJDER EN KUNSTSCHILDERINLEIDING


Jan Verhoeff heeft al in begin van de oorlog een half jaar gevangen gezeten.

Hij is gearresteerd op 8 juni 1941 als hij een Duitse soldaat uitmaakt voor Rotmof. Eerst zit hij een maand in de cel in Middelburg. In afwachting van een vonnis mag hij naar huis. Hij wordt niet vluchtgevaarlijk geacht. Daar werkt hij gewoon bij zijn vader in de zaak. Ondertussen weet hij niet wat hem boven het hoofd hangt. Dat wachten duurt drie en een halve maand.

Op 21 oktober 1941 wordt Jan ingeschreven in de strafgevangenis te Scheveningen: het Oranjehotel. Toen nog niet zo berucht als later. Daar verblijft hij tot 18 november 1941.

Dan wordt hij overgeplaatst naar strafgevangenissen in Kleef, Bochum en in Wuppertal. Daar heerst een streng regiem: hij mag maar één brief per maand ontvangen en versturen. Hendrik weet daar wel raad mee: op een groot foliovel van de garnalenfirma Jansen, schrijven Hendrik, Pietje, de zussen Pie en Anna en de verloofde Krina allemaal hun brief. Ook de zijkanten worden benut. Ik heb die brieven gesplitst. Dus de 4 brieven van 24 januari 1942 staan op één foliovel. Ik heb ze apart opgenomen.


De brieven geven een boeiend inzicht in hun gedachten, gevoelens, geloof en vertrouwen.
Gert Slings
De eerste vijf brieven stammen uit de periode dat Jan thuis moet afwachten wanneer hij zich moet melden in Scheveningen.Brief 1 Hendrik aan dames waar dochter Nel werkt 10 juni 1940


Brief 2 van Jan aan zus Nel in Rotterdam 14 juli 1941


Brief 3 van Hendrik en Pietje en kinderen aan Nel in Rotterdam 20 aug 1941


Brief 4 van Jan aan zijn zus Nel in Rotterdam 28 aug 1941


Brief 5 van Jan aan zijn zus Nel in Rotterdam 13 okt 1941
Bij de volgende vier brieven zit Jan een maand in de strafgevangenis in Scheveningen: het Oranjehotel.Brief 6 van plaatsgenoot C. Slager aan Jan in Oranjehotel in Scheveningen okt 1941


Brief 7 van Hendrik aan Jan in Oranjehotel 23 okt 1941


Brief 8 van Jan aan ouders en zussen vanuit Oranjehotel 25 okt 1941


Brief 9 van zus Nel aan Jan in Oranjehotel 27 okt 1941


In de volgende elf brieven zit Jan in Duitsland in verschillende strafgevangenissen. Dat duurt van 18 november 1941 tot zijn gratieverlening op 14 feburari 1942. De familie mocht maar één brief per maand schrijven. Dat deden ze op grote foliovellen. Vandaar het aantal van elf brieven.


Brief 10 van Hendrik aan Jan in Duitse cel 10 dec 1941


Brief 11 van verloofde Kriena aan Jan in Duitse cel 21 dec 1941


Brief 12 van moeder Pietje aan Jan in Duitse cel 21 dec 1941


Brief 13 van zus Anna aan Jan in Duitse cel 21 dec 1941


Brief 14 van zus Pie aan Jan in Duitse cel 21 dec 1941


Brief 15 van vader Hendrik aan Jan in Duitse cel 21 dec 1941


Brief 16 van zus Nel aan Jan in Duitse cel 7 jan 1942


Brief 17 van verloofde Kriena aan Jan in Duitse cel 18 jan 1942


Brief 18 van ouders, zussen en Kriena aan Jan in Duitse cel 24 jan 1942


Brief 19 van moeder Pietje aan Jan in Duitse cel 24 jan 1942


Brief 20van jongste zus Anna aan Jan in Duitse cel 24 jan 1942


Brief 21 van oudste zus Pie aan Jan in Duitse cel 24 jan 1942


De brieven 22 en 23 zijn van een medegevangene Theo van Lin. De kameraadschap die Jan heeft ondervonden in Scheveningen en in Duitsland is geweldig.


Brief 22 van Theo van Lin, medegevangene, aan Jan 14 nov 1941


Brief 23 van Theo van Lin, medegevangene, aan Jan 15 mei 1942


Brief 24 van Hendrik aan zuster en familie 28 sept 1944


Brief 25 van Hendrik aan zuster en familie 5 feb 1945